bảo trì nhà ở

Bảo trì nhà ở khác gì với cải tạo nhà ở?

Hoạt động bảo trì, cải tạo, bảo trì nhà ở thuộc danh mục quản lý, sử dụng nhà ở do pháp luật quy định. Bảo trì, cải tạo, bảo hành nhà ở nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật nhà ở, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt và các hoạt động khác của con người. Nhưng sự khác biệt giữa Bảo trì nhà ở khác gì với cải tạo nhà là gì?

Bảo trì nhà ở là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Nhà ở 2014:

“Bảo trì nhà ở là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì chất lượng nhà ở.”

Như vậy, để đảm bảo chất lượng và an toàn khi sinh hoạt, việc bảo trì nhà ở là cần thiết và phải được thực hiện theo quy định của Luật nhà ở và pháp luật về xây dựng. Đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này, bảo trì nhà ở còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch và pháp luật về tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa.

Trên thực tế có thể thấy nếu trong trường hợp khi sống trong một nhà ống 2 tầng mái thái đẹp có hơn trăm hộ gia đình thì các sự cố dù nhỏ nhất xảy ra cũng có thể ảnh hưởng lây lan đến những căn hộ khác. Nếu không thực hiện việc bảo trì liên tục và đều đặn các đường đi chung, hành lang, hầm để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước… thì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, việc bảo trì nhà ở cần được tiến hành thường xuyên, một khi nhà có những khiếm khuyết ảnh hưởng đến chất lượng nhà thì phải tiến hành sửa chữa. Khi tiến hành sửa chữa nhà thì trách nhiệm sửa chữa nhà thuộc về chủ sở hữu nhà, đã xác định được chủ sở hữu nhà ở. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm bảo trì.

Trong quá trình sửa chữa nhà, gia chủ và đơn vị sửa chữa nhà phải đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình sửa chữa nhà, cũng như vệ sinh và môi trường. Trường hợp sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì phải tuân theo quy định đối với việc sửa chữa, cải tạo nhà ở, phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Đối với nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử đặc biệt, kể cả biệt thự cũ, không phân biệt hình thức sở hữu, việc sửa chữa phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, pháp luật về xây dựng, pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch và pháp luật về xây dựng. Tu bổ, bảo quản, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa.

Cải tạo nhà ở là gì?

Chủ thể tiến hành cải tạo nhà ở: pháp luật quy định chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình, đối với trường hợp người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý. Khi tiến hành cải tạo nhà ở thì phải tuân theo những quy định của Luật nhà ở và pháp luật về xây dựng. Ngoài ra, đối với những trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực hiện theo quy định, trong trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cho phép bên thuê nhà ở tự bỏ kinh phí để cải tạo thì phần nhà ở được cải tạo vẫn thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quản lý nhà ở đó có trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà ở.

– Tuy nhiên việc cải tạo nhà ở phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở. Đối với những trường hợp đặc biệt là những mẫu nhà đẹp có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử bao gồm cả nhà biệt thự cũ không phân biệt hình thức sở hữu thì việc bảo trì sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi cải tạo thì chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở phải thực hiện theo văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Phân biệt cải tạo nhà ở và bảo trì nhà ở

Bảo trì nhà ởCải tạo nhà ở
Căn cứ pháp lýđược quy định tại Điều 86 Luật nhà ở 2014được quy định tại Điều 87 Luật nhà ở 2014.
Khái niệmlà việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng nhằm duy trì  chất lượng nhà ở.là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu diện tích của nhà ở hiện có.
Nội dung thực hiệnKhi nhận thấy nhà ở bị hư hỏng cần phải được bảo trì, cải tạo thì chủ sở hữu có quyền được bảo trì nhà của mình, việc cải tạo này trên cơ sở chủ sở hữu có thể tự mình sửa chữa hoặc thuê các đơn vị có năng lực để thực hiện việc sửa chữa này. rong quá trình thực hiện bảo trì nhà cửa thì chủ sở hữu, đơn vị thực hiện bảo trì nhà ở phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản và bảo đảm vệ sinh, môi trường trong quá trình bảo trì nhà ở. Khi nhận thấy nhà ở bị hư hỏng cần phải được bảo trì, cải tạo thì chủ sở hữu có quyền được bảo trì nhà của mình, việc cải tạo này trên cơ sở chủ sở hữu có thể tự mình sửa chữa hoặc thuê các đơn vị có năng lực để thực hiện việc sửa chữa này.
Chủ thể tiến hành:chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo trì nhà cửa đó. Đối với nhà ở cho thuê thì bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở ( trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà cửa thì bên thuê được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày và hải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện) chủ sở hữu thuộc sở hữu của mình hoặc chủ sở hữu đồng ý (đối với trường hợp người không phải là chủ sở hữu nhà ở). Đối với nhà ở cho thuê thì chủ thể thực hiện là bên cho thuê ( trừ trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà.) 
Thời hạn, thời gian thực hiệnKhi nhận thấy nhà ở bị hư hỏng cần phải được bảo trì, hoặc trong quá trình sử dụng nhà.Khi nhận thấy nhà ở bị hư hỏng cần phải được cải tạo hoặc trong quá trình sử dụng nhà ở.

Trên đây là những thông tin cơ bản về bảo trì nhà cửa và sự khác biệt giữa bảo trì nhà cửa và cải tạo nhà cửa. Hãy chú ý theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi và cập nhật tin hay thường xuyên nhé.