Cách hoá giải những điểm kỵ của mảnh đất xấu

Bài viết dưới đây giới thiệu thêm một số vị trí hoặc yếu tố xấu thường gặp, tác động đến nhà ở như nhà gần bãi rác, nhà gần bệnh viện, cây to trước nhà, cột điện trước nhà… và cách hoá giải cơ bản.

Sửa chữa nhà