Cách khắc phục ống xả nước của chậu rửa bị tắc

1. Hiện tượng Sau một thời gian sử dụng, ống nước của chậu rửa không thể thoát nước hoặc thoát rất chậm, nước đùn ứ lên 2. Nguyên nhân Khi tiện tay đổ thức ăn xuống chậu rửa, nhiều người không hay biết rằng điều này sẽ dẫn đến phiền toái về sau, rác nhỏ […]

Sửa chữa nhà